Podstawowym zadaniem Mogileńskiego Domu Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin sztuki profesjonalnej i amatorskiej, a w szczególności:

-         prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,

-         stwarzanie warunków dla rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki itp.,

-         stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, poprzez organizowanie przeglądów, wystaw, konkursów, koncertów, festiwali itp.,

-         rozpowszechnianie filmów,

-         upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

 

Mogileński Dom Kultury oferuje dzieciom i młodzieży szkolnej szeroki wachlarz propozycji form pracy w której udział pozwala uczestnikom:

-         rozwijać swoje zainteresowania,

-         pogłębiać i rozszerzać wiedzę wykraczającą poza szkolne programy,

-         stwarzać warunki do intelektualnego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej
w różnych dziedzinach nauki, sztuki, muzyki, tańca itp.

-         rozwijać i kształtować nawyki czynnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu,

-         inspirować amatorski ruch artystyczny,

-         stwarzać warunki do nauki własnej i pomocy w nauce,

-         łagodzić niedostatki wychowawcze w rodzinie,

-         zapobiegać zagrożeniu młodzieży uzależnieniom.

Oprócz szeregu zajęć – Mogileński Dom Kultury – jest również organizatorem różnorodnych imprez z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych.