Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Mogileńskiej zapraszamy w najbliższy czwartek, 7 października na godz. 17.00 do sali kina „Wawrzyn” w Mogilnie na pierwszy w roku akademickim 2010/2011 wykład.

Tematem wykładu, który wygłosi dr Gabriel Chęsy z Collegium Medicum UMK jest „Aktywność fizyczna na receptę”.

Jednocześnie, w związku z obchodami Roku Chopinowskiego planowany jest wyjazd na koncert muzyczny do Szafarni. Uczestnicy po drodze zwiedzą Ciechocinek i Golub Dobrzyń. Orientacyjny koszt wycieczki wynosi ok. 40 zł. Wszystkie sprawy formalne omówione zostaną na spotkaniu organizacyjnym (przed wykładem).

Zapraszamy.