18 lutego 2010

„Plotka jako zjawisko kulturowe”

Profesor Jan Grad – pracownik Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu w sposób bardzo interesujący przedstawił rozważania na temat plotki.

obrazek

 

Sroka symbolizuje plotkowanie w polskich baśniach. „(...) Loki u Germanów, wąż, lis albo wrona w wielu bajkach. W mitologii germańskiej wiewiórka Ratatoskr: wciąż biega i po jesionie Yggdrasil (symbol świata)w górę i w dół, by donosić bogom, o czym mówią ludzie, ludziom – o czym -plotkują bogowie”(K.Thiele-Dorhmann, „Psychologia plotki”, PIW, Warszawa 1980, s. 39)

Plotka„ Przez plotkę powszechnie rozumie się obgadywanie osób nieobecnych, niepotrzebne rozgłaszanie nowin z życia prywatnego innych ludzi, często złośliwe pomówienie, które może w konsekwencji doprowadzić do zniesławienia. Większość codziennych rozmów to plotkowanie, niekontrolowana gadanina, bezmyślne wysłuchiwanie i powtarzanie niepewnych informacji i subiektywnych opinii o innych ludziach”.(Klaus Thiele-Dorhmann, Psychologia plotki, PIW, Warszawa 1980, s.14)

„Plotką jest (…) każda wiadomość fałszywa, w części prawdziwa, a nawet czasem i prawdziwa,przekazywana z zamiarem rozpowszechniania, przy czym autorem kierują niskie pobudki – żądza sensacji, chęć szkodzenia innym”.marek Markiewicz, Poradnik dobrych obyczajów, Iskry, Warszawa 1982

Cechy plotki

·        „plotka jest informacją dotyczącą szeroko rozumianych spraw ludzkich, ale w kontekście społecznym”,

·        „jest to informacja nie sprawdzona albo niesprawdzalna i jako taka mało wiarygodna, niepełna, stronnicza, bliska fałszu”,

·        „przekazywana jest przez plotkujących zwykle poufnie z poczuciem ich przynależności do wyodrębnionego kręgu społecznego”,

·          „wiąże się często ze sprawami traktowanymi jako prywatne, osobiste, ekskluzywne czy nawet swoiste tabu.(...) Jako plotka przekazywana być może jednakże informacja zarówno prawdziwa, jak fałszywa. Źródło, z którego informacja pochodzi, sposób w jaki ją otrzymujemy, a więc w konsekwencji trudności co do ustalania faktów, powodują, że informacja prawdziwa przy odbiorze jest plotką”.Cezary Jędrzejewski, Społeczne funkcje plotki, „Człowiek i społeczeństwo” 1974, nr 3, s. 68

„Tu mieszka Łatwowierność, zmyślone Podsłuchy

I lekkomyślne Błędy i świeże Rozruchy,

Czcza radość z dobrych nowin i smutek ponury.

Sama Wieść widzi wszystko, ze szczytu swej góry

Przegląda niebo, morze, ziemię i świat cały”.

(Owidiusz, Przemiany, XII, 39-61, przeł. Brunon hr. Kiciński, 18260

Źródła plotki

psychologiczne:

·        zainteresowanie życiem innych ludzi wynikające z braku ekscytacji własnym życiem,

·        zazdrość, zawiść i wrogość, chęć zemsty, strach

·        skłonność do fantazjowania,

·        podniesienie własnej samooceny i podniesienie własnego prestiżu w środowisku

                        (jako osoby „dobrze poinformowanej”).

społeczno-kulturowe:

·        reglamentowanie informacji istotnych dla społeczeństwa

·        frustracja społeczeństwa

·        potrzeba dyscyplinowania członków grupy

Plotka jako komunikat obyczajowy

·        komunikowanie przynależności do kręgu ludzi „dobrze poinformowanych”, „wtajemniczonych”,

·        demonstrowanie zaufania innym ludziom poprzez przekazywanie „poufnej informacji”,

·        manifestowanie zainteresowania innymi ludźmi, ich sprawami,

·        demonstrowanie sprzeciwu wobec „polityki informacyjnej” podmiotów reglamentujących przekazywanie informacji,

·        okazywanie braku respektowania dla takich wartości moralnych jak: prawdomówność, szczerość, tolerancja, uczciwość, rzetelność, powściągliwość w mowie, dyskrecja, zaufanie, godność, honor, itp.

P l o t k a   j e s t   s t a r a   j a k   k u l t u r a.

O plotce w Biblii

Nie będziesz szerzył oszczerstw śród ludu swojego...   Mojżesz 19,6

Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych!    Ps. 34,14

Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnice, więc nie zadawaj się z plotkarzem.    Przyp. 20,19

Człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca przyjaciół.   Przyp. 16,28

Plotka w sentencjach i maksymach

Plotka, od której nie ma innego szybszego nieszczęścia, żyje ruchliwością i idąc sił nabywa. Wergiliusz

Nic na ziemi nie rośnie tak szybko jak plotka, jednak jest to biedna sierota, która nie zna swoich rodziców.   Georg Ebers

Plotka jest jedynym głosem szybszym od dźwięku.    Elizabeth Shan

W ogólności rozprzestrzenia się to, co zmyślone prędzej, niż prawda, podobnie jak zły pieniądz wypiera dobry.   Andre Gide

Plotka jest jak jajko, ledwo wykluta, dostaje skrzydeł   Annette Kolb

Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się Rzymianinie!   Horacy

Im bardziej człowiek się izoluje, tym bardziej natarczywi staja się nicponie i plotkarze. Soren Kierkegaard

Gdzie brak informacji, rosną plotki Alberto Moravia

Plotka jest jak fałszywe pieniądze: porządni ludzie ich nie produkują, ale bezmyślnie przekazują dalej.    Claire Booth Luce

Żadna plotka nie umiera do końca, jeżeli powtórzy ją wielu ludzi: to też jest rodzaj nieśmiertelności.    Hezjod

 

Wiersze o plotkach

Gdzie diabeł dobranoc mówi do ciotki,

gdzie w cichej niezgodzie przyszło nam żyć,

na piecu gdzieś mieszkają plotki,

wychodzą na świat, gdzie chce im się pić.

Niewiele im trzeba, żywią się nami,

szczęśliwą miłością , płaczem i snem,

zwyczajnie, ot, przychodzą drzwiami,

odchodzą, gdy ktoś postraszy je psem.

Agnieszka Osiecka, Ludzkie gadanie

obrazek

 

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek