Turystyka jest nieodłącznym elementem promocji Polski i regionu, krzewienia kultury oraz przekazywania innym uniwersalnych wartości, z którymi się utożsamiamy.

            Dlatego nasza sekcja kulturalno-turystyczna dba o to, aby studenci UTW aktywnie spędzali wolny czas, poznawali okolicę, region i kraj, a swoją postawą zachęcali rówieśników do tej formy integracji, natomiast młodsze pokolenia do takiego spędzania wolnego czasu.

            Jak wynika z powyższej refleksji, podstawowym celem sekcji jest z jednej strony działalność integracyjna, a z drugiej aktywizacja i edukacja  emerytów. Realizuje się te zadania poprzez takie środki działania jak:

·        udział w spektaklach teatralnych i muzycznych w Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu

·        organizację spotkań z aktorami i przedstawicielami świata muzyki

·        uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczych

Ponadto integracji służą niewątpliwie takie inicjatywy jak:

andrzejki;majówka; spotkanie „przy śledziku”itp.

Zaznaczyć przy tym trzeba, że powyższe spotkania mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć członkowie innych stowarzyszeń np. Mogileńskiego Klubu Seniora.

„Ucząc – bawić, bawiąc – uczyć”

            Ta prosta myśl oświeceniowa przetrwała burze dziejowe i znajduje swoją realizację w polskiej edukacji XXI wieku, na wszystkich jej szczeblach. Korzystają z niej również słuchacze UTW, którzy po serii bardzo interesujących wykładów , rozwijających kondycję fizyczną i umysłową ćwiczeń i lektoratów. chętnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez sekcję.

            Program sekcji kulturalno-turystycznej jest bardzo atrakcyjny dla serc, uszu i oczu jej członków. I mimo że ponoszą oni koszty imprez i wycieczek, z niecierpliwością oczekują kolejnych propozycji ze strony opiekunów klubu, a nie rzadko występują z własnymi propozycjami , mając przy okazji na uwadze osobiste pasje i zainteresowania.

 

            Sekcja kulturalno-turystyczna pod opieką Janiny Patyckiej

         rozpoczęła działalność w październiku 2008

 

obrazek