III ROK AKADEMICKI 2009/2010

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

semestr zimowy

X 2009 – II 2010

MDK Kino „Wawrzyn” Mogilno ul. P. Wawrzyniaka 1

 godz. 17.00

 

 

 

01 października 2009

„Od opery do operetki” – wykład Marii Juraszek

prezesa Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego

prelekcja ilustrowana muzyką i ariami w wykonaniu

solistek Opery NOVA i Filharmonii Pomorskiej

 

 

05 listopada 2009

„Sztuka kulinarna starożytnych Rzymian”

wykład prof. dr hab. Ireneusza Mikołajczyka

 

'Test na depresję” – pogadanka lek. med. Jerzego Krigera

 

 

17 grudnia 2009

„W przedświątecznym nastroju”

wykład księdza dr Andrzeja Panasiuka

występ chóru  HEMANTUS

recytacja Marek Wolski i Małgorzata Małecka

 

 

28 stycznia 2009

„Prawo własności w prawie polskim”

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

 

 

18 lutego 2010

„Plotka” – wykład prof. dr hab. Jana Grada